bg titel Hoe werkt het?


Hoe werkt het?
Afhankelijk van uw behoefte worden de werkzaamheden afgestemd. We geven 2 voorbeelden. 


bullet.png U heeft behoefte aan meer cijfermatige ondersteuning om te weten hoe uw operatie ervoor staat en of u de juiste beslissingen neemt.
U heeft 1 collega die zorgt dat uw binnenkomende en uitgaande facturen netjes geboekt en betaald worden. Verdere werkzaamheden of analyses worden niet gedaan.

A2P-fs  helpt u bij samenstellen van de maandelijks Management rapportage, kan kostprijzen berekenen, Marge analyses maken of investeringenmogelijkheden doorrekenen, helpen bij uw financiering of helpen bij het aansturen van uw management Team. A2P-fs  kan u helpen bij het maken van uw Business Plan.

A2P-fs  komt bv 2 dagen per week bij u.


bullet.pngU heeft behoefte aan meer cijfermatige ondersteuning om te weten hoe uw operatie ervoor staat en of u de juiste beslissingen neemt.

U heeft een goed functionerende Administratie. De processen functioneren goed. Uw krijgt een maandrapport met veel cijfers. Op uw verzoek worden rekensommen gemaakt. De Administrateur heeft echter moeite met het totale overzicht van uw operatie en het maken van de juiste analyse.

Uw behoefte is meer gericht op de analyse van de cijfers en de beoordeling of de organisatie nog de juiste richting opgaat.
Voor ondersteuning in de analyse van de maand- en kwartaalcijfers komt A2P-fs  bv 1 keer per 2 weken bij u.

U ziet het: U krijgt hoogwaardige ‘Control’ kwaliteit. Niet voor 40 uur, maar naar uw behoefte: Control a la carte!